Useful link

Mẹ note link này ở đây, khi mẹ có nhiều thời gian hơn, mẹ sẽ đọc để đồng hành cùng Cốm

https://thanhvnu.wordpress.com/category/day-tre-2/

 

https://khamphacungconyeu.wordpress.com/ – Mẹ nên đọc

 

https://quizlet.com/88711345/cambridge-starter-vocabularies-flash-cards/