[LS-200] Open SSH for LS220 and LS440

Đầu tiên hãy tải Acp COmander GU về Buffalo Linkstation ACP Commander GUI   Sau đó chạy file bạn vừa tải về bằng quyền admin (nhớ tắt tường lửa và phần mềm diệt virus đi nhé): Bạn điền Pass của NAS vào ô Admin Password: Sau đó copy các dòng lệnh sau (từng dòng một … Continue reading [LS-200] Open SSH for LS220 and LS440